Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2012

al jama'ah

"Al Jama'ah adalah siapa yang berada di atas kebenaran walaupun seorang diri." [Abdullah Ibnu Mas'ud radhiAllahuianhu]


Al Jamaah itu ibarat kereta. Gerbong pertama kereta itu diisi oleh Rasulullah Shalallahu 'Alayhi Wassalaam serta para Sahabat RadhiAllahu 'anhum. Gerbong kedua diisi oleh para Tabi'in. Gerbong ketiga diisi oleh para Tabi'ut Tabi'in. Gerbong-gerbong berikutnya diisi oleh para 'ulama serta kaum muslimin yang istiqamah di atas sunnah. Sampai pada zaman ini, siapa pun masih berkesempatan menjadi bagian dari gerbong-gerbong Kereta Al Jama'ah.
Itulah kenapa, walaupun pada zamanmu, pada tempatmu, engkau seorang diri di dalam gerbong kesekian, sedang engkau berada di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah Shalallahu 'Alayhi Wassalaam, di atas sunnah Khulafaur Rasyidin, engkau adalah Al Jama'ah karena engkau masih merupakan satu rangkaian dari gerbong pertama. Gerbong yang di dalamnya ada Rasulullah Shalallahu …