Monday, November 15, 2010

bingung iedul adha ?


Sama. Saya juga agak bingung..

Ini mukadimah Ustadz Abu Qotadah dalam pembahasan ikhtilaf mengenai iedul adha tempo hari: 
  1. setiap orang beramal berdasarkan ilmu yang telah sampai kepadanya yang dia yakini.
  2. dalam hal penetapan iedul adha (termasuk di dalamnya puasa arafah) memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
  3. yang harus dilakukan adalah, memilih di antara pendapat ulama tersebut, yang lebih kita yakini kebenarannya berdasarkan dalil/hujjahnya.
Allahu Ta`ala A`lam.

Jadi, baca2 dulu di sini, pahami, kemudian pilih yang kita yakini..
Allahu Ta`ala A`lam.

No comments:

Post a Comment