Tuesday, February 1, 2011

matikan rokok Anda atau Anda dimatikan rokok!


lebih pintar mana, perokok atau tikus?

peti mati untuk para perokok

matikan rokok atau Anda dimatikan rokok!

flush it!

dor!!


ranjang khusus perokokparu-paru perokok

No comments:

Post a Comment